Ακακιών 54Α, 15125 Μαρούσι +30-210-6905015 9:00πμ - 5:00μμ info@redecon-planet.gr

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΗΝ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ

  – ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ Ειδικός στόχος της πρόσκλησης «Καινοτομία στην Υδατοκαλλιέργεια» είναι η παροχή στήριξης για την ενίσχυση της τεχνολογικής ανάπτυξης, της καινοτομίας και της μεταφοράς γνώσης προκειμένου να τονωθεί η καινοτομία στον τομέα της Υδατοκαλλιέργειας. – ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ

Κατηγορίες: Μικρομεσαίες επιχειρήσεις, Περιβάλλον, Χρηματοδοτήσεις

Πολιτισμός, Πολιτιστική κληρονομιά, Επιστήμη και Τεχνολογία

- ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ Στόχος είναι η ανάπτυξη πρωτότυπων ερευνητικών διατάξεων, νέων τεχνολογιών ή άλλων καινοτόμων εφαρμογών και διαδικασιών με πυλώνες παρέμβασης τη διάγνωση, συντήρηση, τεκμηρίωση και ανάδειξη μνημείων, έργων τέχνης, αντικειμένων και άλλων ιστορικών στοιχείων πολιτισμού. – ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ

Κατηγορίες: Uncategorized, Μικρομεσαίες επιχειρήσεις, Χρηματοδοτήσεις

Ειδική δράση στον τομέα των ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ

- ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ Στόχος της δράσης είναι να δημιουργηθεί η απαραίτητη γνωσιακή βάση με σκοπό την αύξηση της ανταγωνιστικότητας του κλάδου και την τόνωση της οικονομικής δραστηριότητας σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο.   -  ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ Δικαιούχοι για υποβολή

Κατηγορίες: Χρηματοδοτήσεις, Χρηματοδότηση

Δράση 4.2.1 «Μεταποίηση, εμπορία ή και ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων»

Η Δράση αφορά στη στήριξη επιχειρήσεων  που δραστηριοποιούνται  στη μεταποίηση, εμπορία ή και  ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων (πρώτη ύλη και τελικό προϊόν εντός του Παραρτήματος Ι της ΣΛΕΕ για την ίδρυση και εκσυγχρονισμό, με ή χωρίς μετεγκατάσταση, μονάδας όπως και δραστηριότητες

Tagged with: , ,           Κατηγορίες: Άρθρα, Νέα, Χρηματοδότηση

«Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης» Β’ ΚΥΚΛΟΣ

Η Δράση στοχεύει στην υποστήριξη πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ανέργων, μισθωτών και αυτοαπασχολούμενων, για την έναρξη/υποστήριξη της άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας συναφούς με την ειδικότητά τους σε αυτοτελή επαγγελματικό χώρο. Προϋπολογισμός Δράσης Η δράση του Β κύκλου χρηματοδοτείται με συνολικό ποσό 80

Tagged with: ,           Κατηγορίες: Χρηματοδότηση

Χρηματοδότηση έργων Αστικής Ανάπτυξης και Εξοικονόμησης Ενέργειας μέσω Jessica

shutterstock_12167383

Η REDECON αξιοποιώντας την εκτενή εμπειρία της στο χώρο της Τοπικής και Περιφερειακής Διοίκησης αλλά και στο χώρο της χρηματοδότησης έργων αναπτυξιακού χαρακτήρα, έχει διαμορφώσει μια ολοκληρωμένη υπηρεσία η οποία απευθύνεται στους Δήμους της χώρας οι οποίοι ενδιαφέρονται να χρηματοδοτήσουν έργα αστικής ανάπτυξης μέσω του Jessica.

Tagged with: , , ,           Κατηγορίες: Homepage Slider, Νέα, Ευρωπαϊκά Προγράμματα, Περιβάλλον, Τοπική Αυτοδιοίκηση, Χρηματοδοτήσεις

Νέες Ολοκληρωμένες Υπηρεσίες με Έμφαση στις τρέχουσες ανάγκες της Τοπικής και Περιφερειακής Διοίκησης

81457b18

Η REDECON αξιοποιώντας την εμπειρία της αναπτύσσει και παρέχει νέες και ολοκληρωμένες υπηρεσίες προς την Τοπική και Περιφερειακή Διοίκηση με απόλυτη εστίαση στις σύγχρονες αναπτυξιακές και λειτουργικές ανάγκες των φορέων

Tagged with: , , , ,           Κατηγορίες: Άρθρα, Uncategorized, Τοπική Αυτοδιοίκηση

Διαχείριση Υδάτινων Πόρων: Συμβολή στην Αναπτυξιακή Πορεία Ενός Δήμου

Βασική προϋπόθεση για οποιαδήποτε στρατηγική ανάπτυξης μιας περιοχής είναι η άριστη διαχείριση των υδατικών πόρων και των ενεργειακών πηγών, καθώς και η ορθολογική διαχείριση υγρών και στερεών αποβλήτων που παράγονται στο περιβάλλον της

Tagged with: , , ,           Κατηγορίες: Περιβάλλον, Τοπική Αυτοδιοίκηση, Υδάτινοι πόροι

Η Οικονομική Κρίση και η Αναπτυξιακή Προοπτική των Δήμων που Προέκυψαν από την Εφαρμογή του Προγράμματος ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ

Οι δήμοι, όπως προέκυψαν από το Πρόγραμμα ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ, βρέθηκαν σε μια εξαιρετικά δυσμενή οικονομική συγκυρία η οποία και ανέδειξε όλα τα προβλήματα και τις δυσλειτουργίες που αντιμετώπιζαν τα τελευταία χρόνια

Tagged with: , , ,           Κατηγορίες: Τοπική Αυτοδιοίκηση