Ακακιών 54Α, 15125 Μαρούσι +30-210-6905015 9:00πμ - 5:00μμ info@redecon-planet.gr

Ανθρώπινο δυναμικό

Το ανθρώπινο δυναμικό της εταιρείας αποτελείται από έμπειρα και άρτια καταρτισμένα στελέχη διαφόρων ειδικοτήτων και εξειδικεύσεων όπως Οικονομολόγοι, Μηχανικοί, Μηχανικοί Πληροφορικής, Ειδικοί Ανθρώπινου Δυναμικού, Ειδικούς Διαχείρισης Έργων κα.

Το προσωπικό της εταιρείας λαμβάνει μέρος σε συστηματικά προγράμματα ενδοεπιχειρησιακής κατάρτισης τα οποία στοχεύουν τόσο στην ανάπτυξη βασικών δεξιοτήτων και ικανοτήτων όσο και στην απόκτηση αναβαθμισμένων τεχνικών γνώσεων στα αντικείμενα των έργων της εταιρείας.

Η συνεχής ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού αποτελεί βασική αρχή της εταιρείας και κύριο μοχλό για την ανάπτυξή της.