Ακακιών 54Α, 15125 Μαρούσι +30-210-6905015 9:00πμ - 5:00μμ info@redecon-planet.gr

Γιατί η REDECON

Η REDECON Α.Ε. έχει αναπτύξει ένα μοναδικό σύνολο στρατηγικών πλεονεκτημάτων.

Τα πλεονεκτήματα αυτά αποτελούν τη βάση για τη δημιουργία προστιθέμενης αξίας σε όλο το φάσμα των υπηρεσιών της και για την διασφάλιση της ποιότητας των αποτελεσμάτων προς τους πελάτες.

  • Διαθέτει μοναδική γνώση των μηχανισμών και τάσεων της αγοράς, ως αποτέλεσμα της πολυετούς, ηγετικής παρουσίας της PLANET στην Ελληνική και διεθνή αγορά.
  • Έχει συγκεντρώσει σημαντική γνώση, εμπειρία και εξειδίκευση και επενδύει συνεχώς σε γνώση και εφαρμογή καινοτόμων υπηρεσιών υψηλής προστιθέμενης αξίας.
  • Ηγείται ενός εκτεταμένου δικτύου συνεργαζομένων φυσικών προσώπων, εταιρειών και εμπειρογνωμόνων.
  • Παρέχει τις υπηρεσίες της με έγκυρο, υπεύθυνο και αποτελεσματικό τρόπο, συνδυάζοντας την βαθειά γνώση του Δημόσιου και του Τραπεζικού Τομέα και την έγκαιρη και έγκυρη πληροφόρηση των χρηματοδοτικών ευκαιριών.
  • Αντιμετωπίζει τις προκλήσεις περίπλοκων επιχειρηματικών προβλημάτων αξιοποιώντας τις ισχυρές συνέργειες και μεταφέροντας δημιουργικά την τεχνογνωσία της PLANET στο μόνιμο δίκτυο των εξωτερικών συνεργατών της, οι οποίοι διαθέτουν υψηλό βαθμό ακαδημαϊκής γνώσης και εξειδίκευσης.
  • Αξιοποιεί τη μόνιμη και ισχυρή παρουσία της PLANET στους φορείς χρηματοδότησης, που της δίνουν τη δυνατότητα έγκαιρης και έγκυρης πληροφορίας και γνώσης σχετικά με τις σχεδιαζόμενες πολιτικές, έργα και χρηματοδοτήσεις.
  • Αξιοποιεί την πολύ καλή γνώση και εμπειρία της PLANET στην Τραπεζική αγορά, σε συνδυασμό με την ειδική μετοχική της σχέση με την Εθνική Τράπεζα, που δίνει τη δυνατότητα στην REDECON να μπορεί να κατανοεί πολύ καλά διαδικασίες και σύστημα  δανειοδοτήσεων, αναδιαρθρώσεων και επιδοτήσεων μέσω Τραπεζών.