Ακακιών 54Α, 15125 Μαρούσι +30-210-6905015 9:00πμ - 5:00μμ info@redecon-planet.gr

H ταυτότητα της REDECON

Η REDECON Α.Ε. είναι θυγατρική εταιρεία της Planet Α.Ε. (www.planet.gr), η οποία εστιάζεται στην παροχή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών προς τους φορείς της Περιφερειακής Διοίκησης, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και προς τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις.

Όραμα και αποστολή της REDECON είναι η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και η στήριξη της αναπτυξιακής προσπάθειας των πελατών της με την παροχή δοκιμασμένων, επιτυχημένων και καινοτόμων συμβουλευτικών λύσεων, οι οποίες ανταποκρίνονται κάθε φορά στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους.

Η REDECON κεφαλαιοποιεί τη μοναδική εμπειρία και τεχνογνωσία της μητρικής εταιρίας PLANET υλοποιώντας υπεύθυνα και επιτυχημένα πρακτικές και αποτελεσματικές λύσεις, συστηματικά συνεργαζόμενη με εταίρους και εξειδικευμένους συνεργάτες σε πανελλαδική κλίμακα.