Ακακιών 54Α, 15125 Μαρούσι +30-210-6905015 9:00πμ - 5:00μμ info@redecon-planet.gr

Εμπειρία

Η Redecon υλοποιεί τα έργα των πελατών της με στόχο το μέγιστο αποτέλεσμα και την υψηλότερη δυνατή ποιότητα. Ο στόχος αυτός επιτυγχάνεται αξιοποιώντας την εκτενή εμπειρία των στελεχών της εταιρείας αλλά και των στελεχών της Planet σε έργα διαφόρων κλάδων και αντικειμένων. Η εμπειρία αυτή αποτελεί την κύρια πηγή του ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος της εταιρείας τα τελευταία 20 έτη της παρουσίας της.

Παρακάτω αναφέρονται ενδεικτικά οι κύριοι κλάδοι της οικονομίας στους οποίους η εταιρεία μας υλοποίησε και υλοποιεί έργα:

  • Τουρισμός (ξενοδοχεία, καταλύματα και άλλες ταξιδιωτικές υπηρεσίες)
  • Βιομηχανία Τροφίμων
  • Εμπόριο Τροφίμων και άλλων Ταχυκίνητων Προϊόντων (FMCG)
  • Πληροφορική και Διαδίκτυο
  • Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας
  • Διαχείριση Απορριμάτων
  • Παραγωγή και Εμπόριο Φαρμακευτικών Ειδών
  • Υπηρεσίες Διαχείρισης Κτιριακών εγκαταστάσεων

Στο πελατολόγιο της εταιρείας ανήκουν τόσο μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις αλλά και μεγαλύτερες επιχειρήσεις και όμιλοι οι οποίοι πρωταγωνιστούν στις αγορές τις οποίες δραστηριοποιούνται. H Redecon αντιμετωπίζει κάθε έργο ξεχωριστά δημιουργώντας πολυπρόσωπες ομάδες έργων οι οποίες διαθέτουν όλες τις απαραίτητες τεχνικές γνώσεις για την αποτελεσματική υλοποίηση των έργων αυτών.