Ακακιών 54Α, 15125 Μαρούσι +30-210-6905015 9:00πμ - 5:00μμ info@redecon-planet.gr

Χαμηλότοκα Δάνεια για Μικρομεσαίους από το Πρόγραμμα «Επιχειρηματική Επανεκκίνηση»

kefalaia kinisis

Το νέο πρόγραμμα αποτελεί έναν σημαντικό μηχανισμό χρηματοδοτικής ενίσχυσης και απευθύνεται στις πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ), όλων των κλάδων της οικονομίας παρέχοντας χαμηλότοκα δάνεια για την υλοποίηση επενδύσεων ή για το κεφάλαιο κίνησης.

Tagged with: , , , , , ,           Κατηγορίες: Homepage Slider, Μικρομεσαίες επιχειρήσεις, Χρηματοδοτήσεις

Χρηματοδότηση Ενεργειακών Επενδύσεων: Αξιοποίηση των κονδυλίων της Δράσης Ε της ΕΤΕΑΝ Α.Ε.

pv

Η REDECON αξιοποιώντας την εμπειρία της στις χρηματοδοτήσεις επενδυτικών έργων, αλλά και την τεχνογνωσία της στα νέα εργαλεία χρηματοδότησης, μπορεί να αποτελέσει τι βασικό σας συνεργάτη για τη διασφάλιση της απαραίτητης χρηματοδότησης για την υλοποίηση της επένδυσης που σχεδιάζετε στον τομέα των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.

Tagged with: , , , , ,           Κατηγορίες: Ευρωπαϊκά Προγράμματα, Μικρομεσαίες επιχειρήσεις, Χρηματοδοτήσεις

Νέο Πρόγραμμα Έκδοσης Εγγυητικών Επιστολών με την Εγγύηση της ΕΤΕΑΝ Α.Ε.

Η σημασία της διασφάλισης της απρόσκοπτης ροής των προμηθειών (ειδικά από προμηθευτές εξωτερικού) αποτελεί κρίσιμο σημείο επιβίωσης για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις κατά την τρέχουσα περίοδο η οποία χαρακτηρίζεται από χαμηλή ρευστότητα και αξιοπιστία για τις ελληνικές επιχειρήσεις.

Tagged with: , , ,           Κατηγορίες: Νέα, Ευρωπαϊκά Προγράμματα, Μικρομεσαίες επιχειρήσεις, Χρηματοδοτήσεις