Ακακιών 54Α, 15125 Μαρούσι +30-210-6905015 9:00πμ - 5:00μμ info@redecon-planet.gr

Νέο Πρόγραμμα Έκδοσης Εγγυητικών Επιστολών με την Εγγύηση της ΕΤΕΑΝ Α.Ε.

Η σημασία της διασφάλισης της απρόσκοπτης ροής των προμηθειών (ειδικά από προμηθευτές εξωτερικού) αποτελεί κρίσιμο σημείο επιβίωσης για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις κατά την τρέχουσα περίοδο η οποία χαρακτηρίζεται από χαμηλή ρευστότητα και αξιοπιστία για τις ελληνικές επιχειρήσεις.

Tagged with: , , ,           Κατηγορίες: Νέα, Ευρωπαϊκά Προγράμματα, Μικρομεσαίες επιχειρήσεις, Χρηματοδοτήσεις