Ακακιών 54Α, 15125 Μαρούσι +30-210-6905015 9:00πμ - 5:00μμ info@redecon-planet.gr

Χρηματοδότηση Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Η χρηματοδότηση των επιλογών των φορέων της Αυτοδιοίκησης όλων των βαθμίδων, αποτελούσε και αποτελεί βασική παράμετρο για την επιτυχή εφαρμογή των προγραμματικών δεσμεύσεων και των στρατηγικών επιλογών τους. Η παρούσα οικονομική συγκυρία και η ύφεση της εθνικής και διεθνούς οικονομίας, καθιστούν περισσότερο απαραίτητη από ποτέ τη δυναμική αξιοποίηση κάθε διαθέσιμης χρηματοδοτικής πηγής. Επιπροσθέτως και για την αξιοποίηση των «ευκαιριών», απαιτείται πλέον αυξημένη εξειδίκευση και συνεργασία των στελεχών της Αυτοδιοίκησης με τον κλάδο παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών. H REDECON αξιοποιώντας το πλεονέκτημα της PLANET στην Κεντρική Διοίκηση και των στελεχών της στην χρηματοδότηση έργων και υπηρεσιών, καθίσταται σαν ένας έγκυρος και απόλυτα εξειδικευμένος φορέας παροχής υπηρεσιών στις κάτωθι κατηγορίες:

Κατηγορίες Παροχής Υπηρεσιών:

  • Διασφάλιση χρηματοδοτικών πόρων για την ανάπτυξη των ΟΤΑ εθνικά και ευρωπαϊκά αναπτυξιακά προγράμματα,
  • Διευκόλυνση πρόσβασης σε δανειακά κεφάλαια, στο χρηματοπιστωτικό σύστημα.

Αντικείμενα Παροχής Υπηρεσιών:

  • Προετοιμασία και υποβολή φακέλων σε αναπτυξιακά χρηματοδοτικά προγράμματα (Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, Επιχειρησιακά Προγράμματα του ΕΣΠΑ),
  • Παρακολούθηση και διαρκής υποστήριξη της διαδικασίας αξιολόγησης και ένταξης,
  • Υποστήριξη σε όλες τις φάσεις της υλοποίησης των έργων.