Ακακιών 54Α, 15125 Μαρούσι +30-210-6905015 9:00πμ - 5:00μμ info@redecon-planet.gr

Στρατηγική και οργάνωση

Η REDECON αξιοποιώντας την εμπειρία των στελεχών της, αλλά και την τεχνογνωσία της PLANET, είναι σε θέση να παρέχει ολοκληρωμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες Στρατηγικού και Επιχειρησιακού σχεδιασμού προσαρμοσμένες στις ανάγκες των Μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Στρατηγική

 • Διαμόρφωση Στρατηγικής και εκπόνηση Στρατηγικών Σχεδίων,
 • Εκπόνηση Σχεδίων Δράσης υλοποίησης της επιλεγμένης στρατηγικής,
 • Υποστήριξη στην υλοποίηση της στρατηγικής.

Οργάνωση – Λειτουργίες

 • Εντοπισμός Βελτιωτικών Οργανωτικών και Λειτουργικών Παρεμβάσεων,
 • Οργανωτικές και Λειτουργικές Μελέτες,
 • Υποστήριξη στην υλοποίηση της Αλλαγής,
 • Παροχή υπηρεσιών εκπαίδευσης για τη μεγιστοποίηση των αποτελεσμάτων.

Συστήματα Διαχείρισης  Ποιότητας

 • Υποστήριξη επιλογής κατάλληλου προτύπου ποιότητας (ISO, EcoLabel, κλπ),
 • Σχεδιασμός και ανάπτυξη του συστήματος διαχείρισης ποιότητας,
 • Εφαρμογή του συστήματος διαχείρισης ποιότητας, εκπαίδευση και υποστήριξη του προσωπικού,
 • Υποστήριξη της εταιρείας κατά την πιστοποίηση από Διεθνείς Οίκους.