Ακακιών 54Α, 15125 Μαρούσι +30-210-6905015 9:00πμ - 5:00μμ info@redecon-planet.gr

Οικονομική Ανάπτυξη

Η οικονομική ανάπτυξη, που συναρτάται με την παραχώρηση της χρήσης ακινήτων και λοιπών περιουσιακών στοιχείων για αξιοποίηση σε τοπικό επίπεδο, αποτελεί το «κλειδί» της εξομάλυνσης των χρηματοοικονομικών δεδομένων και της απώλειας πόρων από την Κεντρική Διοίκηση. Στην παρούσα οικονομική συγκυρία και με βάση τις προοπτικές ανάκαμψης της οικονομίας, οι φορείς της αυτοδιοίκησης θα πρέπει να προσανατολίσουν εντατικοποιήσουν την στρατηγική τους σε αυτούς τους τομείς. H REDECON αξιοποιώντας το πλεονέκτημα της εμπειρίας της PLANET και των στελεχών της σε όλο το φάσμα των προαναφερομένων υπηρεσιών σε επίπεδο Κεντρικής Διοίκησης (Τεχνικοί Σύμβουλοι σε μεγάλα έργα) και Αυτοδιοίκησης, καθίσταται σαν ένας έγκυρος και απόλυτα εξειδικευμένος φορέας παροχής υπηρεσιών στις κάτωθι κατηγορίες :

Κατηγορίες Παροχής Υπηρεσιών :

 • Αξιοποίηση Ακινήτων για εμπορικούς, τουριστικούς σκοπούς ή άλλους σκοπούς,
 • Θαλάσσιες Υποδομές Εστίασης – Αναψυχής, Μαρίνες, Τουριστικά Καταφύγια, συναφείς υποδομές και λοιπά υποστηρικτικά έργα,
 • Χώροι Στάθμευσης – Συστήματα Ελεγχόμενης Στάθμευσης και συναφή συστήματα περιορισμού της κυκλοφορίας στα κέντρα των πόλεων,
 • Πρωτογενής Τομέας – Καινοτόμες Δράσεις Μεταποίησης και Εξαγωγών, με σκοπό την ανάπτυξη της τοπικής επιχειρηματικότητας.

Αντικείμενα Παροχής Υπηρεσιών :

 • Μελέτες Σκοπιμότητας – Προσδιορισμός μεθόδου αξιοποίησης (Σύμβαση Παραχώρησης, ΣΔΙΤ, κλπ), χρηματοδοτικά μοντέλα ανταποδοτικότητας, κλπ,
 • Τεχνικές Εκθέσεις – Μελέτες,
 • Υπηρεσίες και Μελέτες Ωρίμανσης,
 • Κατάρτιση Συμβατικών Τεύχων για διαγωνιστικές διαδικασίες,
 • Υπηρεσίες διαβούλευσης – Προσέλκυση επενδυτών,
 • Υπηρεσίες υποστήριξης στη διενέργεια των διαγωνισμών και την αξιολόγηση των επενδυτικών προτάσεων,
 • Υπηρεσίες υποστήριξης της υπηρεσίας στην κατάρτιση των Συμβάσεων,
 • Υπηρεσίες project management, διοίκησης, διαχείρισης και παρακολούθηση Έργου.