Ακακιών 54Α, 15125 Μαρούσι +30-210-6905015 9:00πμ - 5:00μμ info@redecon-planet.gr

Λοιπές υπηρεσίες

Υπηρεσίες εγγραφής, αναθεώρησης της κατάταξης των εργοληπτικών επιχειρήσεων στο ΜΕΕΠ του ΥΠΕΧΩΔΕ, με βάση τις διατάξεις του ν. 2940/2001 και του υφιστάμενου πλαισίου που τον διέπει για την τακτική – έκτακτη αναθεώρηση των εργοληπτικών τους πτυχίων και υπηρεσίες υποστήριξης στις επιχειρησιακές αναδιαρθρώσεις (συγχωνεύσεις, εξαγορές, αποσχίσεις κλάδων, κλπ) των κατασκευαστικών επιχειρήσεων του ΜΕΕΠ, με βάση την υφιστάμενη νομοθεσία και τις ειδικές διατάξεις του ν. 2940/2001 όπως αυτός ισχύει σήμερα.