Ακακιών 54Α, 15125 Μαρούσι +30-210-6905015 9:00πμ - 5:00μμ info@redecon-planet.gr

Εκπαίδευση – ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού

Στο πλαίσιο αναβάθμισης των ικανοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού των επιχειρήσεων η REDECON, αξιοποιώντας συνεργασίες με Διεθνείς Eταίρους και αναγνωρισμένους ειδικούς παρέχει υπηρεσίες Εκπαίδευσης και Κατάρτισης ανθρώπινου δυναμικού προσαρμοσμένες στις απαιτήσεις των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων, οι οποίες περιλαμβάνουν:

  • Αναγνώριση εκπαιδευτικών αναγκών και σχεδιασμός εκπαιδευτικών προγραμμάτων,
  • Διοργάνωση σεμιναρίων και εκπαιδευτικών προγραμμάτων,
  • Υλοποίηση δράσεων εκπαίδευσης και αποτίμηση αποτελεσμάτων,
  • Σχεδιασμός και υλοποίηση συστημάτων αξιολόγησης και διαχείρισης ανθρώπινου δυναμικού,
  • Αξιοποίηση χρηματοδότησης ΛΑΕΚ