Ακακιών 54Α, 15125 Μαρούσι +30-210-6905015 9:00πμ - 5:00μμ info@redecon-planet.gr

Αναδιάρθρωση επιχειρήσεων

Οι επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης έχουν δημιουργήσει σοβαρά χρηματοοικονομικά προβλήματα στις περισσότερες ελληνικές επιχειρήσεις, αλλά επιπλέον αποτελούν και μια ευκαιρία ριζικής αναδιάρθρωσης της λειτουργίας πολλών επιχειρήσεων με στόχο:

 • την αντιμετώπιση κρίσιμων ζητημάτων ρευστότητας και ανταπόκρισης στα χρηματοδοτικά βάρη και τις λοιπές υποχρεώσεις,
 • τη δημιουργία βασικών προϋποθέσεων σημαντικής λειτουργικής κερδοφορίας και επιχειρηματικής ανάπτυξης.

Αντικείμενα Παροχής Υπηρεσιών

 • Υλοποίηση Μελέτης Διαγνωστικού Ελέγχου για τον εντοπισμό του συνόλου των κρίσιμων θεμάτων και σημαντικών ευκαιριών  για την επιχείρηση,
 • Διαμόρφωση Προτάσεων προς τη Διοίκηση για την χρηματοοικονομική ή/και την οργανωτική και λειτουργική αναδιάρθρωση της επιχείρησης,
 • Διαμόρφωση Σχεδίου Δράσης με μετρήσιμα και συγκεκριμένα προσδοκώμενα αποτελέσματα,
 • Υποστήριξη στην υλοποίηση του Σχεδίου Δράσης για τη χρηματοοικονομική και επιχειρηματική αναδιάρθρωση της επιχείρησης σε θέματα όπως (ενδεικτικά):
  • Ρυθμίσεις με τράπεζες,
  • Ανάπτυξη πωλήσεων και εργασιών,
  • Μείωση λειτουργικού κόστους,
  • Αναδιάταξη επιχειρηματικής δομής,
  • Ενίσχυση της διοίκησης με έμπειρα στελέχη σε θέματα αναδιαρθρώσεων.