Λ. Ριανκούρ 64, Πύργος Απόλλων, 115 23 Αθήνα +30-210-6905015 9:00πμ - 5:00μμ info@redecon-planet.gr

11 Ευκαιρίες Χρηματοδότησης των ΜΜΕ από το Υπουργείο Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας

Το Υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, αξιοποιώντας ευρωπαϊκούς και εθνικούς πόρους.ων επιχειρεί με 11 δράσεις, να βοηθήσει στην αντιμετώπιση του προβλήματος της ρευστότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Παρακάτω μπορείτε να βρείτε τη λίστα των δράσεων και τους συνδέσμους για περισσότερες πληροφορίες. Σε αυτό το πλαίσιο έχει δημοσιεύσει τα βασικά στοιχεία των 11 αυτών δράσεων (www.ypoian.gr) οι οποίες είτε βρίσκονται σε εξέλιξη είτε αναμένεται να ενεργοποιηθούν άμεσα. Το βασικό χαρακτηριστικό των δράσεων αυτών είναι ότι παρέχουν ευνοϊκές χρηματοδοτήσεις ή/και πιστοδοτήσεις τόσο για την υλοποίηση επενδύσεων όσο και για τη χρηματοδότηση του κεφαλαίου κίνησης των επιχειρήσεων. Οι χρηματοδοτήσεις ευτές προέρχονται από τη συνεργασία των συνεργαζόμενων ελληνικών Τραπεζών με την ΕΤΕΑΝ Α.Ε., την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και το πρόγραμμα Jeremie.

Δανειοδότηση μέσω προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ)

 1. Διατίθενται 1,44 δισ. ευρώ για δάνεια σε ΜμΕ ως το 2015.
 2. Διατίθενται 1,5 δισ. ευρώ ετησίως, με τη μορφή ανακυκλούμενων εγγυήσεων, για τη διευκόλυνση του εξωτερικού εμπορίου.

Δανειοδότηση μέσω του Εθνικού Ταμείου Επιχειρηματικότητας και Ανάπτυξης (ΕΤΕΑΝ)

 1. Διατίθενται 550 εκατ. ευρώ για κεφάλαια κίνησης και χρηματοδότηση επενδύσεων, με χαμηλότοκα δάνεια, μέσω του Ταμείου «Επιχειρηματική Επανεκκίνηση».
 2. Διατίθενται 315 εκατ. ευρώ με ευνοϊκά δάνεια για εξωστρέφεια, καινοτομία, τουρισμό, νεανική και πράσινη επιχειρηματικότητα.
 3. Διατίθενται 80 εκατ. ευρώ, με άτοκα ή χαμηλότοκα δάνεια για την ενίσχυση νησιωτικών τουριστικών επιχειρήσεων.
 4. Διατίθενται 150 εκατ. ευρώ σε δάνεια, μέσω του Ταμείου Εγγυοδοσίας. (αναμένεται)
 5. Διατίθενται 45 εκατ. ευρώ σε εγγυήσεις για την έκδοση εγγυητικών επιστολών.

Δανειοδότηση μέσω Προγράμματος Jeremie

 1. Διατίθενται 50 εκατ. ευρώ για την ενίσχυση νέων και νεοϊδρυόμενων επιχειρήσεων, στους τομείς Πληροφορικής και Επικοινωνιών, μέσω venture capital.
 2. Διατίθενται 48 εκατ. ευρώ για δάνεια σε Πολύ Μικρές και Μικρές Επιχειρήσεις, μέσω του προγράμματος «Ευνοϊκά Δάνεια Επιμερισμού Ρίσκου».
 3. Διατίθενται 58 εκατ. ευρώ για την ενίσχυση Μεσαίων Επιχειρήσεων, μέσω του προγράμματος «Ευνοϊκά Δάνεια Επιμερισμού Ρίσκου». (αναμένεται)
 4. Διατίθενται 177 εκατ. ευρώ για κεφάλαια κίνησης και επενδύσεις στον κλάδο της Πληροφορικής, μέσω του προγράμματος «Συγχρηματοδότηση Επιχειρηματικών Δανείων».

Η REDECON αξιοποιώντας την εκτενή εμπειρία της στη χρηματοδότηση των επιχειρήσεων μέσω συγχρηματοδοτoύμενων και τραπεζικών πόρων είναι σε θέση να σας καθοδηγήσει στην επιλογή του κατάλληλου εργαλείου χρηματοδότησης της επιχείρησής σας και να σας υποστηρίξει στη διεκδίκηση των απαιτούμενων κονδυλίων.

Βρισκόμαστε στη διάθεσή σας για την ανάλυση των όρων και των προϋποθέσεων ένταξης της επιχείρησής σας στις παραπάνω δράσεις.

 Πηγη: Υπουργείο Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας (www.ypoian.gr)

Tagged with: , , , , , ,          
Κατηγορίες: Νέα, Uncategorized, Ευρωπαϊκά Προγράμματα, Μικρομεσαίες επιχειρήσεις, Χρηματοδοτήσεις