Λ. Ριανκούρ 64, Πύργος Απόλλων, 115 23 Αθήνα +30-210-6905015 9:00πμ - 5:00μμ info@redecon-planet.gr

Προδημοσίευση του προγράμματος «Εξωστρέφεια-Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων ΙΙ»

Προδημοσιεύτηκε από το Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας το Πρόγραμμα «Εξωστρέφεια-Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων ΙΙ» το οποίο αποτελεί τη δεύτερη φάση του συγκεκριμένου προγράμματος, η πρώτη προκήρυξη του οποίου είχε σημειώσει επιτυχία.

Το πρόγραμμα προβλέπει την παροχή ενισχύσεων με στόχο το σχεδιασμό, παραγωγή και προώθηση προϊόντων στις αγορές του εξωτερικού που φθάνουν μέχρι και σε 55 % του κόστους του επενδυτικού σχεδίου. Το Υπουργείο προχώρησε στην προδημοσίευση του Οδηγού του προγράμματος προκειμένου να ακολουθήσει σύντομη περίοδος διαβούλευσης αλλά και να αρχίσει η προετοιμασία των υποψήφιων επενδυτών. Ο Οδηγός ακολουθεί τη λογική του πετυχημένου πρώτου κύκλου του προγράμματος, με επιπλέον βελτιώσεις. Η προκήρυξη του προγράμματος αναμένεται το επόμενο διάστημα.

Το Πρόγραμμα υποστηρίζει τη διεθνή ανταγωνιστικότητα των ελληνικών ΜμΕ. Οι επιχειρήσεις λαμβάνουν επιδοτήσεις προκειμένου να πραγματοποιήσουν επενδυτικά σχέδια που θα τις καταστήσουν ανταγωνιστικές στο εξωτερικό (εκσυγχρονισμός εξοπλισμού, αλλαγή συσκευασίας, απόκτηση διεθνών πιστοποιήσεων, marketing σε τρίτες χώρες κλπ). Στόχος είναι όσο το δυνατόν περισσότερες ΜμΕ να αναδείξουν το εξωτερικό εμπόριο ως στρατηγική προτεραιότητά τους και το πρόγραμμα τις καθοδηγεί να εκπληρώσουν μερικές ουσιαστικές προϋποθέσεις.

Η REDECON κατά την πρώτη φάση του προγράμματος υπέβαλε και διαχειρίστηκε με επιτυχία τους φακέλους των επενδυτικών σχεδίων των πελατών της οι οποίοι αύξησαν την εξωστρέφειά τους προς νέες αγορές και προϊόντα.

Στην αναμενόμενη προκήρυξη είναι σε θέση να υποστηρίξει και πάλι τις Μικρομεσαίες επιχειρήσεις στη Σύνταξη, Υποβολή και Διαχείριση της υλοποίησης των επενδυτικών τους σχεδίων. Επιπλέον διαθέτει ολοκληρωμένες υπηρεσίες Στρατηγικού Σχεδιασμού για την είσοδο σε νέες αγορές. Οι υπηρεσίες αυτές υποστηρίζονται από την εκτενή εμπειρία και παρουσία της εταιρείας και της μητρικής της PLANET στο εξωτερικό.

Τα στελέχη της εταιρείας μας είναι στη διάθεσή σας για να αναλύστε την περίπτωση της επιχείρησής σας και να σας ενημερώσουν σχετικά με τους όρους και τις προϋποθέσεις του προγράμματος.

Tagged with: , , , , ,          
Κατηγορίες: Homepage Slider, Νέα, Εξωστρέφεια, Ευρωπαϊκά Προγράμματα, Μικρομεσαίες επιχειρήσεις, Χρηματοδοτήσεις